dimarts, de juliol 11, 2006

El fuet que em fustiga
ets tu
la fe que m'inclina
ets tu
la fruita que vull menjar-me
ets tu

la fava que hi ha al tortell
ets tu
el fred entre les dents
ets tu
el fum del meu cigarret
ets tutu tu tu tu tu tu tu tu tu t

u tu tu tu tu tu t u
t u tu t u tu tu tu tu tu
tu tu tu tu
tu

(i nomes tu)

...tu
ru
tut!